Fundur kommer til Nupen

I oktober 2015 var "Fundur" - en unik gapahuk - på plass på Nupen. Kunstner Alvin Jensvold samarbeider med regionrådet og har visualisert og utviklet "Fundur." Dette er nærmest en gave til Kvæfjord kommune som mot en egeninnsats får kunstverket til odel og eie på Nupen. Det som gjenstår nå er skiferdekke, benker og bord. Dette kommer på plass til våren 2016.